Služby

Naše společnost poskytuje služby v oblasti dopravního značení, orientačních systémů, městského mobiliáře a také v reklamní výrobě. Zajišťujeme též zpracování dopravně inženýrských opatření (DIO).

V posledních létech jsme se také zaměřili na montáž a opravy svodidel a svodidlových zábradlí.

Dopravní značení

 • Svislé dopravní značení
 • Vodorovné dopravní značení
 • Dopravní značení
 • Přechodné dopravní značení
 • Půjčovna dopravního značení
 • Montáž a osazení svodidel
 • Údržba svodidel
 • Montáž svodidel NH4 i německé

Orientační systémy

 • Městské orientační systémy
 • Cyklistické značky
 • Turistické značky
 • Areálové informační systémy
 • Interiérové informační systémy
 • Plavební znaky

Svodidla a zábradlí

 • montáž
 • opravy
 • výměna

Městský Mobiliář

 • Zastávkové přístřešky
 • Lavičky
 • Zábradlí všech typů
 • Atypická zábradlí

Reklamní výroba

 • Řezaná grafika